Privacy Policy

Privacy reglement Turnover Webshop

 

De gegevens

De Webshop

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de Turnover webshop (de “Webshop”) zullen worden opgeslagen in een database. De gegevens die worden opgeslagen zijn de gegevens die de u zelf aan de Webshop heeft verstrekt en die nodig zijn voor het uitvoeren van uw bestelling. U kunt voor het plaatsen van bestellingen een account aan maken op www.turnover.com. Echter, u kunt ook zonder account aan te maken uw bestelling plaatsen. Bij het aanmaken van een account kunt u aangeven of u nieuwsbrieven van Turnover wil ontvangen.

 

De gegevens verwerker

Turnover is onderdeel van VeldhovenGroup. Veldhoven Studio Amsterdam B.V. beheert de database waarin de gegevens verwerkt en opgeslagen worden. De gegevens worden enkel verwerkt voor de hieronder genoemde doelen. De gegevens kunnen ter beschikking van andere rechtspersonen van VeldhovenGroup worden gesteld. De gegevens zullen echter niet ter beschikking van derden worden gesteld tenzij dit nodig is in het kader van de uitoefening van het doel van de verwerking zoals hieronder genoemd. VeldhovenGroup zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Doel van de verwerking

 

  • Het verwerken en uitvoeren van de bestellingen die u heeft geplaatst;

  • De houders van een account op de Webshop informeren over voor hen interessante aanbiedingen;

  • Het verbeteren van de service van de Webshop;

  • Het doen van e-mail nieuwsbrieven, met betrekking tot nieuw over de Webshop en over Turnover aan accounthouders die hebben aangegeven deze e-mails te willen ontvangen.

 

Wijzigingen

Wanneer u een account heeft aangemaakt bij de Webshop kunt u uw eigen gegevens controleren of wijzigen. Verder kan u vragen om inzage in de geregistreerde gegevens en deze aanvullen of verbeteren. Op het account van de Webshop kan de u te allen tijde aangeven zich te willen uitschrijven voor mailingen. Verder zal u bij alle e-mail nieuwsbrieven de mogelijkheid worden gegeven u uit te schrijven voor de mailingen, middels het klikken op de uitschrijflink onderaan de e-mail nieuwsbrief of door middel van het verzenden van een e-mail naar: customercare@turnover.com

 

Inzien van privacy reglement

Dit privacy reglement is in te zien op www.turnover.com